Znaczenie rodziny w polityce

Rodzina to w większości nauk absolutnie podstawowa zbiorowość społeczna, która nie jest tak mała jak indywidualna jednostka, ale niewątpliwie przez działanie w grupie, może zdecydowanie więcej. Rodziny wielodzietne, gdy dzieci rozpoczynają dorosłe życie i sprowadzają na świat kolejne dzieci, a dla swych rodziców wnuczęta – mają przeważnie nie tylko dość dobrą sytuację ekonomiczną – mają także więcej zapału i pomysłów na aktywność, pracę pomagającą lepiej zagospodarować możliwości występujące w okolicy. A kiedy nawet pojawiają się problemy natury zdrowotnej czy finansowej, nie oznacza to natychmiastowych kłopotów jak w przypadku jednostki, ale pozwala na liczenie się z rodzinną pomocą. Często tylko i wyłącznie rodzina jest w stanie wstawić się za swoim chorym, pokrzywdzonym przez system czy zwolnionym nagle z pracy członkiem. A ponieważ dzieje się tak dość często, budowanie rodziny staje się kluczowym zadaniem nie tylko z punktu widzenia jednostki – także państwo zachęca ludzi do wiązania się w formalnym związku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: